Salt rebaixa l’índex de segregació escolar un 28% a primària i un 44% a secundària des del 2019

 

Així ho recull l’informe del Síndic de Greuges que analitza l’evolució del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya que s’ha fet públic aquest mes de gener

 

En el segon curs d’aplicació de les mesures del pacte, el municipi també ha reduït la dada de segregació respecte el curs passat del 0,31 al 0,28 a primària i del 0,22 al 0,20 a secundària

_____________________________________________________________________________

El municipi de Salt ha aconseguit reduir l’índex de segregació escolar més d’un 28% a primària i més d’un 44% a secundària des del curs 2018/2019. Aquesta és una de les xifres que es desprèn del darrer informe del Síndic de Greuges de Catalunya, que s’ha fet públic aquest mateix mes, i en què analitza l’evolució de les mesures adoptades dins del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, del qual Salt en forma part des de l’inici.

De fet, el municipi saltenc figura en tots els casos en verd en els quadres d’evolució dels municipis, tan si s’agafa de referència el curs de la prepandèmia 2018/2019 com si s’analitza l’evolució entre el primer curs d’aplicació de mesures del pacte 2021/2022 i el curs passat. Així, l’índex de segregació que empra l’estudi, ha passat del 0,39 que tenia el municipi ara fa sis cursos  al 0,28 que hi havia a les aules de primària de Salt en el curs passat. Això suposa un descens d’aquest valor de referència del 28,2%. Si s’agafen els dos primers cursos en què s’han implementat les tretze primeres actuacions previstes en el pla també s’observa una tendència al descens de la segregació escolar. Així del 0,31 que hi havia fa dos cursos es va passar al 0,28 del curs passat, segons dades de l’informe del Síndic elaborades amb dades del Departament d’Educació. Per posar-ho en el context del global de Catalunya, l’índex del 0,28 de la vila de Salt a les escoles de primària situen el municipi per sota de la mitjana catalana, que segons el mateix informe, es troba en el 0,33 en aquest curs.

Pel que fa a les dades de secundària, l’informe del Síndic revela que l’índex de segregació escolar en funció de la nacionalitat també ha baixat ostensiblement des d’abans d’iniciar les mesures establertes en el pacte contra la segregació. En aquest cas, la xifra de partida als instituts de Salt era de 0,36 i en el curs passat havia baixat al 0,20, que suposa un descens de la segregació d’alumnes de primer i quart d’Eso dels instituts de Salt d’un 44,4%. Igualment, també es manté la bona direcció si s’analitza entre el curs 21/22, quan l’índex estava situat al 0,22 i amb el curs passat quan la xifra va seguir baixant lleugerament i es va situar en el  0,20. Aquest índex situa Salt molt per sota de la mitjana de segregació catalana que en el curs passat es va situar en el 0,29.

De fet, el mateix informe del Síndic palesa que el municipi de Salt no es troba entre els 30 primers municipis de Catalunya amb major índex de segregació escolar ni en el cas de primària ni a secundària.

Per tot això, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, adverteix que “ens alegrem que les xifres que l’informe del Síndic marquin un descens ostensible de les dades de segregació escolar al municipi. Tot i això, som conscients que es tracta d’una carrera de fons que cal continuar en els propers cursos per seguir millorant els índexs, bàsicament, perquè això ha de permetre millorar l’equitat i la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants de la nostra vila”. En aquesta mateixa línia, l’alcalde reconeix que “és una feina col·lectiva que va molt més enllà de l’Ajuntament o el departament, per això també vull emfatitzar la feina que fan tots els agents de la comunitat socoieducativa del municipi amb la voluntat entre tots plegats de seguir empenyent per millorar les nostres escoles i instituts”.

Una de les mesures que ja s’aplica en el pacte contra la segregació és la detecció acurada dels alumnes de Necessitats Educatives Especial (NEE) abans si és possible de l’adjudicació de les places als diversos centres educatius. Això ha provocat que aquest índex vagi a l’alça en aquests dos cursos d’aplicació de les mesures del pacte. Així l’índex a primària ha passat del 0,53 al 0,61, ja que el Síndic ha posat l’èmfasi en què aquesta millor detecció dels alumnes més vulnerables es faci just abans de la distribució de l’alumnat per millorar-ne una distribució més equitativa entre centres. En aquesta mateixa línia, aquesta major detecció d’alumnes o famílies amb determinades necessitats també permet encaminar-los amb a les ajudes públiques ja existents, que sense la seva detecció sovint no podien sol·licitar. Si s’observa l’índex a I3, es pot comprovar com aquí s’ha aconseguit que sigui de 0,43, un fet que els tècnics d’educació indiquen que palesa una millor distribució de l’alumnat en aquests darrers cursos. A primer d’ESO l’índex d’alumnes NEE és semblant i se situa al 0,45. Com podeu veure a l’informe, el Síndic pretén que aquests índex siguin un reflex de la realitat socioeducativa de cada municipi i corregir les distorsions que es donaven en alguns pobles o ciutats.

En aquest mateix sentit, el regidor d’Educació, Adrià Martín, destaca que “les dades de l’informe de progrés sobre el desplegament del Decret 11/2021 mostra com s’ha incrementat a Salt la detecció d’alumnat amb necessitats educatives especifiques (NEE), la qual cosa permet millorar la distribució equilibrada de l’alumnat. També s’està treballant amb un Acord de Ciutat que s’ha elaborat mitjançant una taula participativa amb l’objectiu d’afavorir l’equitat escolar i revertir la situació de segregació escolar.”

Podeu consultar aquestes i més dades a l’informe del Síndic:

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/9822/Informe%20seguiment%20PSE%20Decret%2011_21_cat.pdf