NOTA DE PREMSA

Salt adjudica a Etra Bonal el manteniment integral de l’enllumenat per dos anys i un valor de 423.388 euros

 

 L’externalització d’aquest servei garantirà un servei de guàrdia les 24 hores del dia i els set dies de la setmana que han de permetre millorar els temps de resolució

 

El plec preveu que l’adjudicatari garantirà que si tres punts de llum seguits o un carrer es queden sense llum es resoldrà en un màxim de 48 hores des de la detecció de la incidència

 

_____________________________________________________________________________

L’Ajuntament de Salt ha adjudicat a l’empresa Etra Bonal el contracte pel manteniment integral de l’enllumenat a la via pública del municipi i l’enllumenat de Nadal que tindrà una durada de dos anys per un valor global de 423.388,50 euros, però el contracte preveu la possibilitat de prorrogar-lo dos anys més.

El nou contracte, que es preveu formalitzar de manera imminent i entrarà en vigor en els propers dies, té per objectiu els serveis de control del funcionament, la reparació, reposició, manteniment i conservació dels elements, instal·lacions, equips i control del sistemes de l’enllumenat de Salt, així mateix com la instal·lació, control i lloguer dels llums de Nadal de l’Ajuntament de Salt. L’adjudicació  d’aquest servei a aquesta empresa externa garantirà un servei de guàrdia de 24 hores al dia i els 365 dies a l’any que permetrà atendre avaries urgents fora de l’horari de treball.

A més, es posa per escrit que amb una periodicitat de dos mesos caldrà revisar tots els punts de llum de Salt per detectar possibles fallades puntuals o mal funcionaments. Per això, s’estableix en l’apartat de control de làmpades en servei,  que quan es rebin avisos de la Policia Local o de l’Ajuntament no es quedarà més de 5 hores un carrer sencer sense funcionar o si es tracta d’un punt de llum s’estableix el termini de 15 dies naturals per a resoldre-ho. Si deixa de funcionar un 5% del total de punts de llum d’un sector s’haurà d’arreglar abans de set dies naturals.

En el plec de clàusules del contracte també s’estableix uns terminis en casos d’avaries. En cas d’una avaria que afecti tres punts de llum consecutius i un carrer sencer s’haurà de reparar en un termini màxim de 48 hores des de la recepció de la incidència. En aquesta mateixa línia, es preveu que si l’avaria comporta un perill per a la població, ja sigui per ser tot un sector apagat, un punt de llum amb perill de caiguda o cables al descobert la intervenció serà immediata i sempre inferior a les 6 hores des del moment de l’avís. En cas que es tracti d’un sol punt de llum sense funcionament s’estableix un màxim de 25 dies per reparar-lo.

Entre les millores ofertes per l’empresa adjudicatària hi ha la substitució per lluminàries amb tecnologia LED dels carrers Pla de Salt i Miquel Martí i Pol, així com la substitució del cablejat del passeig dels Països Catalans. Dins dels primers quatre mesos del contracte s’estableix que es farà una verificació dels quadres elèctrics i es definirà un pla d’inspeccions així com un pla d’actuació de les modificacions que s’hagin de realitzar. Una altra de les clàusules preveu que cada any es vagin substituint una quarta part de les làmpades de vapor de sodi del municipi cada any, amb l’objectiu d’aconseguir la rotació completa passats quatre anys, si s’executen les prorrogues previstes. Es calcula que a Salt hi ha actualment unes 2.136 làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, que es calcula que tenen una vida útil d’unes 16.000 hores de funcionament.

Així mateix, el pla d’actuació contemplarà que cada any s’inspeccionin un 25% dels quadres, amb la voluntat que al final del contracte i les pròrrogues, si s’acaben executant, s’hagin inspeccionats tots els quadres del municipi. L’empresa responsable del servei també haurà de tenir cura del bon manteniment de la lluminàries i suports, executant quan pertoqui el pintat per evitar elements de corrosió o feines de manteniment diverses. Un cop cada dos anys també es garantirà la neteja de les lluminàries, tant de l’exterior com de l’interior.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala que “el bon funcionament de l’enllumenat és sinònim també de més seguretat a la via pública, tant per als vehicles com als vianants i és una aposta irrenunciable per aquest govern”. Per altra banda, el tinent d’alcalde de Territori, Serveis Públics i Acció Climàtica, Àlex Barceló, admet que “portem mesos darrera de la formalització del contracte de manteniment integral de l’enllumenat que ha de millorar el temps de resposta entre que un veí o el consistori detecta una incidència i es resolt. Som conscients de la importància de l’enllumenat en la reducció de consums municipals i, per això, el plec de clàusules també contempla en les millores ofertes per l’empresa substitucions per canviar a tecnologia LED a un parell de carrers per garantir un estalvi energètic o la revisió i manteniment dels punts de llum i els quadres elèctrics”.

Click here to add your own text