Els canvis del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveuen, per exemple, la participació als plens en cas de baixa mèdica, embaràs, paternitat/maternitat o per malaltia greu

 

S’estableix que el regidor/a ho podrà sol·licitar amb una antelació mínima d’un dia de l’inici de la sessió i ho haurà d’aprovar el president de l’òrgan en qüestió, previ informa de secretaria

 

 _____________________________________________________________________________

L’Ajuntament de Salt va aprovar inicialment en el proper ple ordinari de dilluns una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per preveure la possibilitat de realitzar plens o sessions d’altres òrgans col·legiats del consistori via telemàtica, en casos de força major, greu risc per a col·lectius o catàstrofes públiques.

Es vol així tenir el ROM actualitzat per poder fer front a qualsevol eventualitat que es pugui donar en el futur i tenint en compte del precedent que va suposar el temps de pandèmia de la Covid. A banda de preveure les situacions de causa major, s’aprofiten els canvis en el ROM per preveure també la participació telemàtica dels regidors/es en els plens municipals o de la resta d’òrgans col·legiats per determinades situacions justificables per part dels càrrecs electes.

La nova proposta preveu la participació telemàtica per videoconferència, per exemple, en els supòsits de baixa mèdica, permís o situacio assimilada per maternitat o paternitat, embaràs o malaltia greu. El mecanisme previst per poder fer ús de l’assitència telemàtica passa per fer-ne una petició amb una antel·lació mínima d’un dia a l’inici de la sessió adjuntant justificació com poden ser informes mèdics que acreditin la impossibilitat d’assistir presencialment a les sessions i s’indiqui la durada prevista de la situació. L’assistència digital s’ha previst que sigui en tot cas per videoconferència, ja que és la manera que permet la identificació visual de l’assistent.

Així mateix, es preveu que la votació sigui nominal i es pregunti a cada participant al ple o sessió de l’òrgan col·legiat el sentit del seu vot, perquè el mateix document àudiovisual resultant permeti donar fe del vot de cada participant o del regidor/a en qüestió i garantir l’autenticitat del vot i la llibertat per emetre’l.

En el nou text, es contempla la possibilitat que es doni una situació sobrevinguda de darrera hora. En aquest cas, es preveu que el plenari pugui acceptar l’assistència a distància mitjançant una votació a l’inici de la sessió.

Un altre dels canvis que s’introdueix per promoure la participació de la ciutadania de Salt és la previsió un cop s’acabi la sessió ordinària, els ciutadans que ho desitgin puguin formular dos precs o preguntes sobre qüestions d’interès municipals amb una duració màxima de deu minuts. Per fer-ho, els saltenques o saltenques que ho vulguin hauran de presentar per escrit els precs o preguntes al Registre General de l’Ajuntament, amb una antel·lació de tres dies hàbils abans de la celebració del ple municipal, sense que compti el dia celebració de la sessió plenària.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, detalla que les modificacions del ROM que es portaran a aprovació dilluns que ve “és una adaptació necessària als temps actuals. Per una banda, la Covid ens va ensenyar que hem d’estar preparats i tenir els reglaments a punt per garantir el funcionament ordinari dels òrgans municipals, com pot ser el ple, en cas de fets inesperats i al segle XXI cal aprofitar allò que permet la tecnologia en casos excepcionals”. D’altra banda, l’alcalde també considera que “hem d’adaptar el funcionament de l’Ajuntament perquè davant de fets o situacions personals dels regidors i regidores puguin seguir exercint la seva condició de càrrec electe, en els casos que es preveu en el nou redactat, i sempre prèvia justificació i acceptació per part de la secretaria  del consistori”.