El nou full de ruta en l’àmbit de joventut es debatrà avui en el plenari d’abril i preveu 37 actuacions noves, se n’han reformulat i millorat 20 i es dona continuïtat a 31 més

 

Entre les novetats destaca el propòsit de constituir un consell de joves i adolescents, generar espais de trobada per a joves majors de 18 anys o crear un ‘skate park’

 

 _____________________________________________________________________________

El plenari ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament de Salt va aprovar aquest dilluns el nou Pla de Joventut que es desenvoluparà des d’ara i fins a l’any 2027. El nou document que ha de servir de full de ruta per les actuacions i accions a executar i desenvolupar preveu un total de 88 actuacions, de les quals 37 són noves, en 20 casos s’han replantejat o millorat i en 31 més es mantenen com actuacions de continuïtat i provenen el pla de joventut que hi havia fins ara.

El nou pla de joventut és un document estratègic que s’ha configurat en quatre eixos d’actuació, com són ‘Aixecar el vol’, ‘Viure millor’, ‘Crear i transformar’ i ‘Vila jove’. Els quatre eixos engloben tots els àmbits que afecten directament a la vida de les persones joves i persegueixen donar resposta a les necessitats i reptes que els joves saltencs i saltenques es troben en moments crucials del seu desenvolupament vital, ja sigui en l’àmbit de la formació, laboral o el procés d’emancipació, que esdevenen claus per  l’autonomia del col·lectiu en la construcció del projecte de vida de cadascun. Per aquest motiu, en l’elaboració del Pla de Joventut s’ha volgut donar una mirada integral a les necessitats dels joves i s’ha dividit el pla en 13 àmbits d’actuació des de l’educació, al treball, passant per l’habitatge, la salut, l’oci i el lleure, els esports, cultura, participació, sostenibilitat o l’espai públic, entre d’altres.

El regidor d’Educació i Joventut, Adrià Martín, detalla que amb el nou pla de joventut “ens hem marcat un objectiu menys tangible però vital per garantir l’èxit de les actuacions previstes com és millorar la coordinació entre els diversos agents implicats en l’àmbit de la joventut, amb l’objectiu d’evitar duplicitats i amb la necessitat que el pla sigui assumit de manera transversal per les diverses àrees del consistori”.

Noves accions

Així, més d’un 40% de les accions previstes per als propers quatre anys són actuacions noves en aquest àmbit de joventut. Entre elles, en destaca, per exemple, el compromís de realitzar un estudi que permeti generar espais de trobada per a joves majors de 18 anys en els equipaments culturals que té el municipi de Salt. De l’anàlisi fet amb els mateixos joves de l’anterior pla de joventut se n’ha extret aquesta petició, ja que per sota la majoria d’edat són múltiples els recursos de què disposen els joves, però no passa el mateix quan se supera la majoria d’edat. Per aquest col·lectiu entre els 18 i els 25 anys en situació de vulnerabilitat es preveu impulsar un programa d’acompanyament socioeducatiu en tots els àmbits de la vida personal que es vehicularà a través del Consorci de Benestar Social Gironès Salt.

Un dels objectius marcat en el pla és el foment de la participació comunitària dels joves a la vida del municipi, per aquest motiu es contempla la creació d’un Consell de Joves i Adolescents per convertir-lo en un espai estable de participació dels joves en diversos àmbits municipals i per conèixer les seves inquietuds. En aquesta línia i després de l’anàlisi de les peticions del col·lectiu es programarà durant la Festa Major de Salt activitats ja siguin musicals, de dansa, de teatre o d’altres que s’ajustin a les preferències de joves de diverses edats del municipi.

L’àmbit de la salut és un element important en un moment com l’adolescència i la joventut per això no és casualitat que 12 actuacions siguin d’aquest àmbit. En destaca, la creació del centre de salut jove i benestar emocional que ha de permetre garantir una atenció acurada del col·lectiu, amb garantia d’intimitat i confort, posant esment especial en l’atenció de la salut mental que impacte de manera important entre els joves i amb manifestacions molt diferents.

Altres actuacions previstes en el pla contemplen la creació d’un ‘skate park’ a Salt, així mateix com la creació d’un nou parc de cal·listènia al parc del Rec Monar. També es proposen diverses millores en el transport públic del municipi o facilitar l’accés a l’habitatge del col·lectiu, així com promoure i fer acompanyament d’alguna residència per estudiants al sector centre i fomentar l’habitatge compartit entre gent jove i la gent gran.

L’alcalde del municipi de Salt, Jordi Viñas, detalla que “el nou pla de joventut és un pla ambiciós com ho demostra que moltes de les actuacions siguin noves.  Tot per aconseguir l’objectiu que els nostres adolescents i joves trobin al nostra poble totes les oportunitats que anhelen per desenvolupar-se i fixar-hi el seu projecte de vida i des de l’Ajuntament ens comprometem a fer-ho possible amb aquetes pràcticament noranta actuacions que es preveuen endegar en els pròxims quatre anys”.