La preinscripció es pot fer omplint un formulari que es troba al web municipal, amb la previsió que s’adjudiquin a finals del mes de juliol

 

Els estudiants paguen 220 euros per habitació, als quals cal afegir-hi 60 euros dels subministraments, que també inclou l’accés a internet per facilitar l’estudi _____________________________________________________________________________

L’Ajuntament de Salt ja ha obert el període per preinscriure’s a les places per als pisos d’estudiants en vista al curs acadèmic 2024-2025. Per aquest proper curs, es torna a disposar de vuit habitatges que permetrà que una vintena d’estudiants puguin residir a Salt per cursar els estudis superiors que cursin.

El consistori manté així el compromís d’avançar cap el que estableix el reglament municipal d’accés a l’habitatge de Salt, on hi figura la voluntat que un 20% dels pisos de titularitat municipal es destinin a estudiants.  Els interessats a preinsciure’s optar a alguna de les habitacions han d’omplir el formulari que trobaran en aquest enllaç:

https://www.viladesalt.cat/formulari-habitatge-estudiants-2024/

Es mantenen els criteris d’atorgament de punts i el posteriors sorteig si la demanda supera el nombre de places disponible o si es produeixen empats en el barem de criteris establerts. Com ja passava en cursos anteriors si el centre d’estudis és al mateix municipi de Salt, s’atorguen 3 punts, si el centre és a Girona, són dos punts i si no és ni a Salt ni Girona, l’interessat tindrà 1 punt. L’altre criteri que s’utilitza és la durada dels estudis, així si és de més de dos anys, s’obté la màxima puntuació, 3 punts, si són de dos anys, s’atorgen 2 punts i si els estudis són de menys de dos anys, s’obtindrà 1 punt. El consistori espera que la inscripció tingui l’èxit de les successives convocatòries que s’han anat fent des de l’any 2021 destinada a estudiants.

El sorteig, si fos necessari, i l’adjudicació de les places està previst que es realitzi a final del mes de juliol o primera setmana d’agost i es comunicarà amb els que obtinguin plaça via telefònica, ja sigui amb trucada o un missatge. Les bases del concurs també estableixen que fins a la formalització del contracte d’arrendament no es garantirà la plaça i en cas que no comparèixer s’entendrà que com a renúncia tàcita que permetrà passara donar la plaça a la següent persona de la llista d’espera.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, posa en relleu que “aquestes convocatòries perquè els estudiants resideixin al nostre municipi són molt importants perquè permenten reforçar Salt com a vila universitària, que ja som des de fa anys amb diversos centres ubicats a la Coma Cros o a tocar l’hospital Santa Caterina i que es reforçarà en els propers anys quan el futur Campus de Salut, amb les seves facultats de l’àmbit sanitari que hi van associades, siguin una realitat”.

En la mateixa línia, el tinent d’alcalde de Territori i responsable de l’àrea d’Habitatge, Àlex Barceló, recorda que el reglament d’habitatge que es va dotar el municipi “ja preveu que els diversos col·lectius tinguin accés a l’habitatge, joves, famílies o persones grans, i, també, els estudiants hi figuren com a ús preferent a promoure amb la voluntat que la seva estada al municipi generi noves dinàmiques com a poble a nivell social i econòmic.”