El consistori saltenc preveu utilitzar aquests diners per reduir la càrrega financera de l’Ajuntament, que permetrà reduir el deute viu municipal situat ara al 61,14%

 

En el passat exercici, s’ha aconseguit arribar al 104% d’execució dels ingressos previstos, mentre que l’execució de la despesa corrent ha arribat al 94% del previst _____________________________________________________________________________

L’Ajuntament de Salt ha tancat la liquidació del pressupost del 2023 amb un romanent de més de 2 milions d’euros. Aquesta capacitat d’estalvi aconseguida per part del govern municipal durant l’exercici anterior permetrà cap a final d’any poder rebaixar la càrrega financera del consistori, amortitzant part o la totalitat d’alguns dels préstecs bancaris que té ara actius el consistori, tal i com estableix la normativa estatal vigent. Amb aquesta xifra, el consistori ha aconseguit fer créixer el romanent de manera important, si es té en compte que l’any 2022 el romanent en el moment de la liquidació del pressupost va ser de 860.343 euros, enfront als 2.035.746 en la liquidació del pressupost del 2023.

Pel que fa a la previsió d’ingressos feta en el moment d’aprovació del pressupost de l’any passat, s’ha aconseguit executar un 104% dels ingressos globals previstos, és a dir, s’han superat les previsions fetes en el moment de  l’elaboració dels comptes municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament de Salt ha tancat l’exercici del 2023 amb una execució del 94% de la despesa corrent i s’ha executat el 50% de les inversions previstes durant l’any passat i que s’executaran o acabaran al llarg d’aquest 2024.

La liquidació del pressupost també ha permès mantenir el deute viu del consistori que al tancament de l’exercici del 2023 ha quedat situat al 61,14%, mentre que a l’any anterior era del 61,56%. Una xifra que el govern municipal confia en rebaixar al llarg de l’any gràcies a l’important romanent que s’ha generat durant el 2022 i que com estableix la normativa vigent es pot destinar a la reducció del deute municipal. La bona gestió econòmica del govern municipal aquests darrers anys, va permetre afrontar l’operació de la compra de la Gassol, de 5,5 milions, i l’adquisició de més de 170 pisos a través de la gestora NouSalt mantenint un endeutament molt per sota del 75% de topall que fixa la normativa estatal. A més, la gestió econòmica municipal permet mantenir una important la línia d’inversions aquests darrers exercicis per seguir millorant i transformant la vila de Salt.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, posa en relleu els dos milions de romanent amb què s’ha tancat el pressupost del 2023, “uns diners que serviran en bona part a reduir els préstecs bancaris i poder reduir així el deute del consistori, que tot i haver afrontat algunes operacions importants, com la compra de la Gassol, es manté molt per sota del límit legal i lluny del 105% amb el que ens vam trobar quan vam entrar a l’ajuntament el 2015”. Viñas assenyala que, a més, “aquestes bones xifres en la liquidació del pressupost s’obtenen quan en els darrers dos anys hem fet una aposta clara d’inversió en la compra  d’habitatges per ampliar la borsa municipal de lloguer social a través de la gestora Nou Salt i això demostra solvència i acció de govern”. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de serveis econòmics i hisenda de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, considera que les dades de la liquidació de l’exercici del 2023 mostren que “el pressupost s’elabora de manera seriosa i amb voluntat de compliment com demostren les xifres d’execució dels ingressos i despeses corrents”. En aquest sentit, Vidal subratlla que “com a govern estem buscant l’equilibri pressupostari i la bona gestió econòmica està permetent un nivell d’inversió important que permeti seguir transformant el poble, com els més de 6 milions que ja tenim programats poder invertir al llarg d’aquest mandat”.