Aquest pas urbanístic del govern municipal permet al departament de Salut iniciar el concurs d’idees de l’àmbit on s’ha de construir el nou hospital Josep Trueta i els edificis universitaris

 

Es tracta d’uns 123.000 metres quadrats del municipi de Salt on s’hi preveu una zona verda en paral·lel a l’avinguda de la Pau i una altra als carrers interiors d’aquest àmbit

 _____________________________________________________________________________

La junta de govern local d’avui a la tarda de l’Ajuntament de Salt ha aprovat inicialment l’avanç del pla parcial del sector sud i al mateix temps el pla parcial del subsector 1, on està previst que s’hi ubiqui el futur Campus de Salut, que contempla la construcció del nou Hospital Josep Trueta, així com les facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona (UdG) i espais per al hub d’investigació. Es tracta d’un pas més per fer realitat aquesta infraestructura sanitària que des de fa anys es reclama des de les comarques gironines.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, indica que “aquest pas és important perquè ara el departament de Salut ja pot encarregar els estudis previs necessaris, així com poder convocar el concurs d’idees per decidir com s’acaben distribuint els diversos edificis i serveis que s’han d’ubicar al campus de Salut”.  El mateix departament va indicar en la constitució del Consell Assessor de fa uns dies que la seva voluntat era poder licitar el concurs d’idees dins del primer semestre d’aquest any. En aquest sentit, Viñas també emfatitza que aquest procés que ara s’inicia “és clau per fer realitat un projecte molt reclamat a comarques gironines i que per Salt ha de servir per fer una nova transformació econòmica i social del municipi, ja que el projecte genera tot un seguit de noves oportunitats que com a municipi no deixarem escapar”.

El futur Campus de Salut un cop estigui fet es preveu que ocupi una extensió de 150.000 metres quadrats, dels quals 123.000 són del terme municipal de Salt, amb la intenció que se n’edifiqui uns 133.000 i es deixa una reserva d’espai de 17.000 metres quadrats més per a futures necessitats o creixements que es puguin necessitar més endavant, segons previsions del departament de Salut. Serà el concurs d’idees que acabarà definint com es distribuiran els diversos elements i edificis que formaran el Campus de Salut dins d’aquesta parcel·la. L’avanç del pla parcial de tot el sector sud, engloba unes 90 hectàrees de Salt i Vilablareix, i el pla parcial del primer subsector s’han aprovat ara per junta de govern, però l’aprovació provisional passarà per plenari municipal i, posteriorment, l’aprovació definitiva per part de la comissió territorial d’urbanisme.

En el sector 1, on es farà el Campus de Salut, també s’inclou l’execució de la prolongació del carrer President Francesc Macià, eix que entroncarà amb la nova rotonda que es farà a diferent nivell per sota de la C-65 i que es convertirà en la nova entrada cap al municipi de Salt i també cap al nou sector sanitari que s’hi ha d’implantar.

El tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, detalla que el primer sector “va molt més enllà del Campus de Salut i es desenvoluparà pel sistema de cooperació, així mateix s’ha previst un mixt d’usos que faciliti la creació d’un pol innovació en salut en el conjunt del sector sud”.  Això suposa que aquest avanç del pla ja defineix alguns àmbits, així per exemple que en paral·lel a l’avinguda de la Pau es preveu que hi discorri una zona verda o un altre espai natural en un dels espais on també s’hi preveu sòl residencial col·lectiu i comercial en algun punt del sector a desenvolupar “per equilibrar les càrregues i costos de tot el sector”.