L’adjudicatària del servei serà l’empresa FCC Medio Ambiente, que ja era l’actual concessionària, i ara l’assumirà fins el mes de juliol del 2026

 

La nova contracta comportarà la recollida de la fracció orgànica sis dies a la setmana als comerços, 250 hores d’escombrat de reforç o dues neteges extra de contenidors

 _____________________________________________________________________________

El ple ordinari d’aquest dilluns de l’Ajuntament de Salt va aprovar l’adjudicació del nou contracte de neteja viària i recollida de residus a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas (FCC) per valor de 7,92 milions d’euros per un període de dos anys, un valor molt similar al que s’havia fixat en la licitació. Es preveu que la nova contracta entri en vigor a partir del 15 de juliol d’aquest any i que l’empresa adjudicatària presti el servei fins a mitjan juliol de l’any 2026. El consistori tanca així el procés que va obrir en el plenari de novembre quan es va iniciar l’expedient del nou contracte per a la prestació mixta del subministrament i dels serveis integrals de recollida de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria.

El cost del servei es divideix amb 2,13 milions d’euros anuals pel que fa a la recollida de residus, 1,64 milions per a la neteja viària i 180.781 euros pe a la gestió de la deixalleria fixa i mòbil del municipi de Salt. Cal tenir en compte que es tracta del contracte més important pel volum de diners que té el consistori saltenc.

La principal novetat d’aquesta nova contracta és que durant sis dies a la setmana es farà recollida de la fracció orgànica dels comerços del municipi, una mesura que ha de permetre que els contenidors d’orgànica previstos per la ciutadania no s’omplin amb tanta rapidesa i evitar les males olors que poden arribar a generar, en especial, els mesos de temperatures més altes. Altres millores que preveuen el nou contracte respecte a l’actual són 40 jornades de d’escombrat mixte extra a l’any, així com una bossa de 250 hores d’operaris per poder-los activar si es detecta alguna anomalia o algun servei extraordinari. Al mateix temps es preveu disposar de dues neteges extres a sota contenidors cada any del contracte, una persona per controlar la qualitat del servei i major freqüència en la recollida d’algunes fraccions.

Nou reglament d’usos dels equipaments municipals

També passa pel plenari d’avui al vespre el nou reglament d’usos dels equipaments municipals. L’objectiu és establir els criteris d’utilització dels equipaments municipals per als usos puntuals o esporàdics que en pugui fer la ciutadania o entitats. Així les àrees de cultura, educació, joventut, ciutadania, gent gran i esports que tenen equipaments susceptibles de rebre peticions d’ús per part d’entitats o persones tindran fixats quins usos es pot fer a cada equipaments o en part d’aquests, així com determinar quines activitats hi seran permeses. D’aquesta manera s’establirà un protocol únic amb tots els passos a seguir per demanar l’ús dels equipaments municipals i se n’objectiva les activitats que es poden dur a terme en cada cas. Els equipaments que queden inclosos en aquest nou reglament d’usos són la Factoria Cultura de la Coma Cros, Teatre de Salt, biblioteques Massagran i Iu Bohigas, La Mirona, El Canal, Escola Municipal de Belles Arts  (EMBA) i Museu de l’Aigua.

El mateix document subratlla la voluntat que els equipaments municipals puguin desenvolupar una finalitat cultural, cívica i social i permeti consolidar el teixit associatiu, fomenti i potenciï la participació ciutadana amb activitats del municipi, dotar a les entitats de punts de trobada per a les seves activitats, cohesionar l’activitat veïnal i fomentar l’associacionisme entre la ciutadania i potenciar-ne la diversitat. Cada equipament elaborarà una fitxa on s’ho recollirà les característiques de cada espai i els elements que l’integren i que es posen a diposició de les entitats i la ciutadania, amb la voluntat de facilitar al demandant de l’espai conèixer de manera ràpida si l’espai que se sol·licita s’ajusta a les característiques o aforament adequat per l’activitat que s’hi vol desenvolupar.