Biblioteca Subvenció de la Diputació de Girona per a la Redacció del Pla de ciutat de les biblioteques de Salt