Els veïns del Barri Vell, Barri dels Escriptors i un tram del carrer Major són els únics que poden circular per aquest carrer, per això es controla el pas de vehicles amb càmera

 

Els canvis viaris es fan per facilitar la circulació dels residents en aquest sector de Salt després de les obres que es van fer l’any passat al carrer Llarg i Sant Dionís

 

 _____________________________________________________________________________

A partir del dia 2 d’abril, just després de la Setmana Santa, el carrer Fidel Aguilar de Salt canviarà de sentit de circulació i entrarà en servei la càmera lectora de matrícules que controlarà que només hi passin els vehicles autoritzats. Aquests canvis permetran així que els vehicles dels veïns residents al sector puguin circular des del carrer del Rec cap al carrer Llarg a través del carrer Fidel Aguilar.

Els veïns del Barri Vell, Barri dels Escriptors i un tram del carrer Major són els que podran passar pel control de matrícules instal·lat sense cap problema, mentre que la resta de vehicles no autoritzats se’ls multarà. Aquests veïns autoritzats ja van rebre fa dies tota la informació sobre aquests canvis viaris en aquest sector de Salt, així mateix com el procediment per verificar o modificar les tres matrícules de vehicles que es permet a cada habitatge tenir donades d’alta per fer ús del carrer Fidel Aguilar. El consistori ja ha carregat automàticament les matrícules que consten a cada domicili, emprant les dades de l’impost de circulació de vehicles, però es fa una crida perquè cada veí comprovi que les matrícules dels vehicles que hi figurin són les correctes o fer-hi els canvis desitjats, sempre i quan no se superin els tres vehicles per habitatge.

La reorganització viària del sector es fa per facilitar la mobilitat dels veïns del sector, però mantenir restringit el pas només a vehicles autoritzats per evitar que sigui una via alternativa per vehicles de pas que es dirigeixen cap a Bescanó i garantir un trànsit assumible per aquest punt de Salt.

La revisió de les matrícules es pot fer des del portal https://matricules.salt.cat/ on també es poden treure o afegir. Si no sortiu en el llistat d’abonats per utilitzar el carrer Fidel Aguilar es pot dirigir un escrit al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Salt, ja sigui presencialment o telemàticament sol·licitat la petició. El consistori estudiarà la petició i es tornar resposta amb la resolució. Si per algun motiu considereu que han de ser més de tres matrícules les que tinguin permís per passar pel carrer Fidel Aguilar també es pot sol·licitar explicant la casuïstica que s’estudiarà i respondrà en sentit afirmatiu o negatiu a l’interessat.