premi3marçweb

Oberta la convocatòria dels Premis 3 de març

El premi 3 de Març és una distinció creada per al reconeixement públic de la persona individual i entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la vila.

Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, el jurat del Premi ha decidit que els ciutadans i ciutadanes hi puguin participar de forma activa; s’admetran les candidatures presentades per persones físiques o jurídiques. Les propostes hauran de seguir el model de document que es pot trobar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o bé a la pàgina web del consistori (www.viladesalt.cat o www.infosalt.cat). Les propostes s’hauran de tramitar mitjançant instància a l’Ajuntament de Salt, dirigida al president del Jurat dels Premis, en un sobre tancat, abans del 18 de gener de 2019 a dos quarts de tres de la tarda.

 

Bases dels premis 3 de Març:

1ª.- El Premi Tres de Març és una distinció creada pel reconeixement públic de la persona individual i/o entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la Vila.

 

2ª.- El premi, tant pel que fa a la persona individual com a l’entitat, serà indivisible i consistirà en una placa d’acer corten de 20 x 25 cms., perforada amb el símbol distintiu i la inscripció “Tres de Març”, sobre una base de pedra. En aquesta base una placa amb l’escut de Salt gravat; sota l’escut la següent inscripció “PREMI TRES DE MARÇ” i en xifres l’any que correspongui. En la línia següent el nom de la persona o entitat guardonada i, en una darrera línia, la data.

 

3ª.- Als efectes de selecció dels possibles guardonats, es crea un Jurat, nomenat per l’Alcaldia-Presidència, i amb la següent composició:

 

President : L’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Salt o en la seva absència, el Regidor de 

Cultura.

 

Vocals:

El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Salt. En el supòsit que l’Alcaldia-Presidència i el Regidor de Cultura formin part del mateix grup municipal, només el primer tindrà dret a vot.

1 representant de cada grup municipal, excepte aquell/s de què formin part l’Alcalde i el Regidor de Cultura.

4 representants (2 persones, 2 entitats) triats entre els guardonats a aquest premi en els darrers deu anys per l’Alcaldia-Presidència o regidor en qui delegui.

Els Fills Predilectes de la Vila.

Els Fills Adoptius de la Vila.

 

Secretari:

El de la Corporació o funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.

 

 

Aquest Jurat tindrà la missió d’elaborar la proposta motivada de la persona i/o entitat, que a judici seu mereix el premi i presentar-lo davant la Comissió Informativa corresponent. Aquesta proposta podrà proposar declarar deserta una o les dues distincions. Atès el caràcter dels premis es procurarà que l’acord es prengui per consens. De no existir es prendrà l’acord per majoria de 2/3 dels membres presents. En cas de declarar-se desert algun premi, el Jurat haurà d’elaborar un escrit motivant-ne les causes.

 

 

4ª.- Qualsevol membre del Jurat pot fer una proposta de candidat/a per a cada distinció. Aquesta proposta, que ha d’incloure currículum o descripció dels mèrits al·legats, s’ha de presentar, mitjançant instància a l’Ajuntament de Salt dirigida al President del jurat dels premis, en un sobre tancat, abans del 20 de gener de cada any, per tal de poder-les fer arribar a la resta de membres del Jurat amb prou marge de temps abans de la reunió que n’ha de decidir la proposta d’atorgament.

 

 

5ª.- Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, s’admetran les candidatures presentades per alguna persona física o jurídica, dins el mateix termini i amb el mateix procediment, amb un currículum o descripció dels mèrits al·legats, amb el suport de 5 entitats locals o de 50 ciutadans o ciutadanes empadronats a la vila de Salt.

 

 

6ª.- Per garantir la participació de la societat civil, l’Ajuntament de Salt es compromet a fer-ne la difusió corresponent, mitjançant algun dels mitjans següents: anuncis en premsa, fulls informatius, falques radiofòniques, etc. El Jurat dels Premis, prendrà en consideració totes les candidatures presentades i farà la proposta que cregui convenient a la Comissió Informativa corresponent.

 

 

7ª.- El Premi s’atorgarà mitjançant acord del Ple Municipal, a la vista de la proposta del President de la Comissió Informativa corresponent, durant el mes de febrer de cada any, amb referència expressa dels mèrits contrets per la persona i entitat.

 

 

8ª.- El lliurament del Premi es farà en un acte públic i solemne el dia 3 de març o data més propera possible.

Compartir la notícia
Close Menu

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies