ajweb

La Diputació ha concedit una subvenció per Noves Tecnologies del Fons de Cooperació Local 2018 per import de 10.080 € a Salt

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció del Fons de Cooperació Local per import de 10.080 euros per ajudar a finançar l’adquisició de material informàtic i programari per l’Ajuntament de Salt aquest 2018.

El Fons de Cooperació Local és un fons que la Diputació de Girona destina cada any a tots els municipis i que es reparteix en funció del nombre d’habitants de cada població.

Close Menu